Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

ντράκουλα

απόφαση του Δ’ τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίνει αντισυνταγµατικό το δικαίωµα συµµετοχής των αλλοδαπών στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές. Κατά τους δικαστές, ο συνταγματικός νομοθέτης «εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων και διά της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι ρυθμίσεις εβασίζοντο, κατ’ αρχήν, στο σταθερό κριτήριο του “δικαίου του αίματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου