Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

κατηγορούμενος

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του κρυφού «τρομονόμου», η αποκάλυψη της ταυτότητας ενός μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι πλέον υποχρεωτική, ακόμη και αν το ζητήσει ο άμεσα θιγόμενος, δηλαδή ο κατηγορούμενος!

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

σιδερένιο άλογο

'εξυγίανση' των σιδηροδρόμων