Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

συσσίτια

φωτοβολταϊκά σε προστατευμένη δασώδη περιοχή της Πεντέλης, προτίθεται να τοποθετήσει η ομόνυμη ιερά μονή. Τα έσοδα που θα έχει η Ι.Μ.Πεντέλης θα διατεθούν για την ενίσχυση του προνοιακού έργου της Εκκλησίας.